องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ โทร 044-060380
​​​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

 


​​แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00013
วันนี้ 00006
วานนี้ 00010
เดือนนี้ 00121
เดือนก่อน 00313
ปีนี้ 03169
ปีก่อน 03694
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • การตรวจสอบภายใน
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  รับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๗  - 5 มิ.ย. 2567(ดู 54) 
  ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 กำหนดการชำระภาษีภายในเดือน มิถุนายน 2567 - 4 มิ.ย. 2567(ดู 27) 
  ประกาศประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 - 30 พ.ค. 2567(ดู 69) 
  โครงการจ่ายขาดเงินสะสมประจำปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1-2567 - 28 พ.ค. 2567(ดู 301) 
  ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์ เรื่อง การจัดซื้อที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเพื่อนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม - 15 พ.ค. 2567(ดู 321) 
  รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นอื่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง - 9 พ.ค. 2567(ดู 311) 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ - 22 มี.ค. 2567(ดู 364) 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ - 22 มี.ค. 2567(ดู 394) 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ - 22 มี.ค. 2567(ดู 352) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานฯ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ - 1 มี.ค. 2567(ดู 378) 
  ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ - 1 มี.ค. 2567(ดู 394) 
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานฯ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ - 1 มี.ค. 2567(ดู 377) 
  ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกฯ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ - 1 มี.ค. 2567(ดู 385) 
  ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ - 15 ม.ค. 2567(ดู 548) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) รถพยาบาล (รถกระบะ) - 19 เม.ย. 2567(ดู 377) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2566) - 21 เม.ย. 2566(ดู 651) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ่ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2565) - 13 ม.ค. 2566(ดู 642) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2565) ลงวันที่ 19 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 - 19 ต.ค. 2565(ดู 660) 
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 17 ต.ค. 2565(ดู 702) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลังวัดสว่างหนองอียอ หมู่ที่11 ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ไปบ้านจบก ตำบลบ้านผือ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 14 ก.ย. 2565(ดู 745) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเกษตรติดตั้งกระเช้าไฟฟ้าและเครน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 8 ก.ย. 2565(ดู 713) 
  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 27 มิ.ย. 2567(ดู 18) 
  ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนางแคบ หมู่ที่ ๗ ถึงแยกบ้านโนนเซียงบ้านอาเลา ตำบลหนองอียอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 24 พ.ค. 2567(ดู 300) 
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง แบบ บก.01 ประกวดราคากลางจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านนางแคบ หมู่ที่ ๗ ถึงแยกบ้านโนนเซียงบ้านอาเลา ตำบลหนองอียอ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 9 เม.ย. 2567(ดู 313) 
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย (แบบ บก.06) โครงการประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  - 5 เม.ย. 2567(ดู 337) 
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนนแยกบ้านหัวเสือ หมู่ที่ 5 ถึงโรงเรียนบ้านอาเลา หมู่ที่ 6 ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ - 2 พ.ค. 2566(ดู 662) 
  ​ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01) โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดสว่างบ้านหนองอียอ หมู่ที่11 ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดสว่างบ้านหนองอี - 9 ม.ค. 2566(ดู 812) 
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(บก.01) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่8 ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เชื่อมบ้านซองแมว ตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ - 27 ธ.ค. 2565(ดู 733) 
  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากเส้นทิศตะวันตกบ้านหัวเสือไปสามแยกหนองช้างวัดป่า บ้านหัวเสือ หมู่ที่ ๕ ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-07-11
  ซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน สำหรับเดือน กรกฎาคม - ตุลาคม ๒๕๖๗ ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-28
  ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2024-06-28
  ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถกระบะ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding): 2024-06-28
  ซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของคนพิการให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-27
  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางจากทิศตะวันตกบ้านนางแคบ หมู่ที่ ๗ ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-27
  ซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2024-06-25

ภาพกิจกรรม

โครงการป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อแก้ปัญหายาเสพติด (ดู 45)

โครงการส่งเสริมทักษะการเอาชีวิตรอดทางน้ำ ประจำปี พ.ศ.2567 (ดู 112)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และการทำงานเป็นทีม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ดู 371)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอชี้แจงนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy (ดู 754)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2567 (ดู 27)

ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาหนองอียอเกมส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ดู 310)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าใช้บริการออนไลน์ e-service ของ อบต.หนองอียอ (ดู 25)

มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ ป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ (ดู 31)

ดาวน์โหลดใหม่

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2567 : [1 ก.ค. 2567]
  ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2564 : [1 ก.ค. 2567]
  โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี -2567-ครั้งที่5 : [28 มิ.ย. 2567]
  โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี-2567-ครั้งที่6 : [28 มิ.ย. 2567]
  แผนดำเนินงาน ครั้งที่2 ปีงบประมาณ 2567 : [28 มิ.ย. 2567]
  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ : [10 มิ.ย. 2567]
  แบบประเมิน LPA ปี67 ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ : [4 มิ.ย. 2567]
  แบบประเมิน LPA ปี67 ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา : [4 มิ.ย. 2567]
  แบบประเมิน LPA ปี67 ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง : [4 มิ.ย. 2567]

อัลบั้มภาพกิจกรรม