องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ โทร 044-060380
​​​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ

 


​​แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 00004
วันนี้ 00003
วานนี้ 00014
เดือนนี้ 00000
เดือนก่อน 00269
ปีนี้ 01069
ปีก่อน 03138
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  การออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 - 8 พ.ค. 2566(ดู 14) 
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง(บก 01) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกบ้านหัวเสือ หมู่ที่5 ถึงโรงเรียนบ้านอาเลา หมู่ที่6 ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ - 1 พ.ค. 2566(ดู 2) 
  ประชาสัมพันธ์กำหนดการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า - 3 เม.ย. 2566(ดู 25) 
  ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566 - 3 เม.ย. 2566(ดู 38) 
  กำหนดการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 - 3 เม.ย. 2566(ดู 20) 
  พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ Do's & Don'ts - 24 มี.ค. 2566(ดู 53) 
  ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ร้อยละ 15 สำหรับการจัดเก็บภาษีของปี พ.ศ. 2566  - 22 มี.ค. 2566(ดู 29) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2566) - 21 เม.ย. 2566(ดู 16) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ่ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2565) - 13 ม.ค. 2566(ดู 38) 
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ.2565) ลงวันที่ 19 เดือนตุลาคม พ.ศ.2565 - 19 ต.ค. 2565(ดู 61) 
  เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 17 ต.ค. 2565(ดู 64) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลังวัดสว่างหนองอียอ หมู่ที่11 ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ไปบ้านจบก ตำบลบ้านผือ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 14 ก.ย. 2565(ดู 85) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถเกษตรติดตั้งกระเช้าไฟฟ้าและเครน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง - 8 ก.ย. 2565(ดู 83) 
  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหลังวัดสว่างหนองอียอ หมู่ที่ ๑๑ ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์ ไปบ้านจบก ต.บ้านผื่อ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 5 ก.ย. 2565(ดู 84) 
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนนแยกบ้านหัวเสือ หมู่ที่ 5 ถึงโรงเรียนบ้านอาเลา หมู่ที่ 6 ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ - 2 พ.ค. 2566(ดู 7) 
  ​ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01) โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดสว่างบ้านหนองอียอ หมู่ที่11 ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหลังวัดสว่างบ้านหนองอี - 9 ม.ค. 2566(ดู 48) 
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง(บก.01) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสำโรง หมู่ที่8 ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เชื่อมบ้านซองแมว ตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ - 27 ธ.ค. 2565(ดู 31) 
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง (บก.01) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านนายกิตติคุณ คงมั่น ถึง ลำห้วยไผ่ บ้านโนนสุข หมู่ที่ 9 ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ - 18 พ.ย. 2565(ดู 61) 
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง (บก.01) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านทุ่งสว่างม.2 ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เชื่อมบ้านหนองเหล็ก ตำบลบ้านผือ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ - 9 พ.ย. 2565(ดู 58) 
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง (บก.01) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 2 ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เชื่อมบ้านหนองเหล็ก ตำบลบ้านผือ อำเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์ - 4 พ.ย. 2565(ดู 86) 
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถเกษตรติดตั้งกระเช้าไฟฟ้าและเครน - 18 ส.ค. 2565(ดู 86) 
  ซื้อทรายอะเบทและน้ำยาเคมีกำจัดยุง สำหรับใช้ในโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-31
  เช่ายานพาหนะรถปรับอากาศ ๒ ชั้น สำหรับดำเนินการตามโครงการสนับสนุนและพัฒนากลุ่มอาชีพในตำบล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-19
  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านบุผาง ม.3 ทางทิศตะวันตกหมู่บ้าน ไปหนองช้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-19
  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากแยกบ้านหัวเสือ หมู่ที่ ๕ ถึงโรงเรียนบ้านอาเลา หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-16
  จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านนางแคบ หมู่ที่ ๗ มาบ้านผือ หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองระฆัง อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-04-28
  จ้างจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-05-01
  ซื้อเครื่องเล่นสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง: 2023-04-21

ภาพกิจกรรม

โครงการสนับสนุนและพัฒนากลุ่มอาชีพในตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู 7)

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ดู 12)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอชี้แจงนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy (ดู 41)

ประชุมชี้แจงเพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ดู 45)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

ประชุมเสนอความคิดเห็นและติดตามประเมินผลเรื่องสุขภาพกับคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (ดู 20)

โครงการจัดเวทีประชาคมเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2566-2570) (ดู 45)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

เอกสารเผยแพร่ความรู้หลักสูตร มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ การสร้างข้อตกลงข้าราชการครูฯ (ดู 48)

เปลี่ยนที่รกร้างให้มีค่าและเสียภาษีถูกลง (ดู 52)

ดาวน์โหลดใหม่

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2566 : [3 พ.ค. 2566]
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2566 : [20 เม.ย. 2566]
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 : [10 เม.ย. 2566]
  รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (2) : [10 เม.ย. 2566]
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน : [3 เม.ย. 2566]
  สถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครึ่งปีแรก : [3 เม.ย. 2566]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 : [3 เม.ย. 2566]
  งบแสดงผลการดำเนินงานรายจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสมและเงินกู้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2566 : [3 เม.ย. 2566]
  สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี66 : [31 มี.ค. 2566]

อัลบั้มภาพกิจกรรม