องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

กองช่าง


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: กองช่าง

กองช่าง


นายบุญมี จำปาจีน
ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทร : 08-7965-9757


นายกิตติพศ หงษ์กรรณ์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน


ว่าง
นายช่างสำรวจ ปง./ชง.


นางสาวบัวลิน มุ่งดี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา


นายนพวิทย์ ทองแม้น
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า