องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

แผนการอัตรากำลัง


ออนไลน์ : 14

แผนการอัตรากำลัง วันที่ โหลด
บัญชีจัดคนลงสู่ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง   28 ก.ย. 2564 84
บัญชีคำนวณค่าใช้จ่ายตามแผนอัตรากำลัง   28 ก.ย. 2564 58
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)   28 ก.ย. 2564 74