องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

แผนการอัตรากำลัง


ออนไลน์ : 6

แผนการอัตรากำลัง วันที่ โหลด
บัญชีจัดคนลงสู่ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง   28 ก.ย. 2564 53
บัญชีคำนวณค่าใช้จ่ายตามแผนอัตรากำลัง   28 ก.ย. 2564 35
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2564-2566)   28 ก.ย. 2564 41