องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

ระเบียบและข้อบัญญัติ


ออนไลน์ : 86

ระเบียบและข้อบัญญัติ วันที่ โหลด
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสุกร พ.ศ.2562   1 ต.ค. 2564 108
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2562   1 ต.ค. 2564 106
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2562   1 ต.ค. 2564 82
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2562   1 ต.ค. 2564 82
ข้อบัญญัติ์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562   1 ต.ค. 2562 145
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562   1 ต.ค. 2562 98