องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

ระเบียบและข้อบัญญัติ


ออนไลน์ : 4

ระเบียบและข้อบัญญัติ วันที่ โหลด
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงสุกร พ.ศ.2562   1 ต.ค. 2564 124
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ.2562   1 ต.ค. 2564 143
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2562   1 ต.ค. 2564 94
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.2562   1 ต.ค. 2564 92
ข้อบัญญัติ์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2562   1 ต.ค. 2562 174
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562   1 ต.ค. 2562 107