องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ


ออนไลน์ : 11

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ วันที่ โหลด
รายงานผลการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ 2565   19 ก.ย. 2565 26
รายงานผลการสำรวจความพึงพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการ ประจำปี 2564   12 ต.ค. 2564 39