องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

ข่าวรับสมัคร : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์


ออนไลน์ : 13

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 15 ม.ค. 2567 139
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ 15 ม.ค. 2567 116
ประกาศ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 25 ธ.ค. 2566 129
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 4 ธ.ค. 2566 136
ประกาศ กำหนด วันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ สำหรับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 4 ธ.ค. 2566 154
รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 6 พ.ย. 2566 301
ประกาศรับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล พนักงานหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น 6 พ.ย. 2566 173
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ 21 พ.ย.65 21 พ.ย. 2565 211
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2565 14 มิ.ย. 2565 225
ประกาศรับโอนพนักงานส่วนตำบล ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 22 ก.พ. 2565 220