องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

บันทึกการประชุมสภาฯ


ออนไลน์ : 3

บันทึกการประชุมสภาฯ วันที่ โหลด
รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปี 2565 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 วันที่ 13 ธ.ค. 65   14 ก.พ. 2566 66
รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปี 2565 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 วันที่ 17 ส.ค. 65   13 ธ.ค. 2565 63
รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปี 2565 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 วันที่ 16 ส.ค. 65   17 ส.ค. 2565 51
รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปี 2565 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 วันที่ 9 ส.ค. 65   16 ส.ค. 2565 57
รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปี 2565 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 วันที่ 14 มิ.ย. 65   9 ส.ค. 2565 58
รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปี 2565 สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 วันที่ 27 ก.พ. 65   14 มิ.ย. 2565 81
รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปี 2565 สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 วันที่ 10 ก.พ. 65   24 ก.พ. 2565 60
รายงานการประชุมสภาฯ ประจำปี 2565 ประชุมสภาครั้งแรก วันที่ 7 ก.พ. 65   10 ก.พ. 2565 59