องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 5

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี-2567-ครั้งที่-1   29 พ.ย. 2566 200
ขอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   13 ก.ย. 2566 112
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   15 ก.ย. 2565 166
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี-2565-ครั้งที่-7   8 ส.ค. 2565 53
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี-2565-ครั้งที่-6   7 ก.ค. 2565 60
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี-2565-ครั้งที่-5   14 มิ.ย. 2565 44
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี-2565-ครั้งที่-4   20 พ.ค. 2565 55
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี-2565-ครั้งที่-2   1 มี.ค. 2565 53
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี-2565-ครั้งที่-2   28 ก.พ. 2565 39
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี-2565-ครั้งที่-1   25 ก.พ. 2565 87
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   30 ก.ย. 2564 166
คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   26 เม.ย. 2564 109
คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   26 เม.ย. 2564 89
คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   26 เม.ย. 2564 119
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   26 เม.ย. 2564 108
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน   26 เม.ย. 2564 102
บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   26 เม.ย. 2564 91
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   26 เม.ย. 2564 99
ประกาศ การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   16 ก.ย. 2563 96