องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


ออนไลน์ : 3

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี วันที่ โหลด
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี-2567-ครั้งที่-1   29 พ.ย. 2566 4
ขอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   13 ก.ย. 2566 40
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   15 ก.ย. 2565 131
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี-2565-ครั้งที่-7   8 ส.ค. 2565 31
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี-2565-ครั้งที่-6   7 ก.ค. 2565 33
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี-2565-ครั้งที่-5   14 มิ.ย. 2565 26
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี-2565-ครั้งที่-4   20 พ.ค. 2565 31
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี-2565-ครั้งที่-2   1 มี.ค. 2565 29
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี-2565-ครั้งที่-2   28 ก.พ. 2565 25
โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี-2565-ครั้งที่-1   25 ก.พ. 2565 42
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   30 ก.ย. 2564 137
คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   26 เม.ย. 2564 81
คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   26 เม.ย. 2564 69
คำแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   26 เม.ย. 2564 98
ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   26 เม.ย. 2564 84
รายละเอียดบันทึกหลักการและเหตุผล แบ่งตามแผนงาน   26 เม.ย. 2564 80
บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   26 เม.ย. 2564 73
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   26 เม.ย. 2564 79
ประกาศ การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564   16 ก.ย. 2563 78