องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์


ออนไลน์ : 12

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
ขอเชิญร่วมกิจกรรม วิ่งเพื่อการกุศล หนองอียอ มินิมาราธอน 2023 4 ก.ย. 2566 39
อันตรายจากโรคไข้เลือดออก 3 ส.ค. 2566 48
ขอเชิญร่วมงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรปลอดสารพิษ 3 ก.ค. 2566 51
ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 6 มิ.ย. 2566 216
การออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 8 พ.ค. 2566 70
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง(บก 01) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกบ้านหัวเสือ หมู่ที่5 ถึงโรงเรียนบ้านอาเลา หมู่ที่6 ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 1 พ.ค. 2566 49
ประชาสัมพันธ์กำหนดการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 3 เม.ย. 2566 97
ประชาสัมพันธ์จัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2566 3 เม.ย. 2566 137
กำหนดการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 3 เม.ย. 2566 135
พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ Do's & Don'ts 24 มี.ค. 2566 84
ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ร้อยละ 15 สำหรับการจัดเก็บภาษีของปี พ.ศ. 2566 22 มี.ค. 2566 124
ประกาศรับสมัครเด็กเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา พ.ศ.2566 1 มี.ค. 2566 64
แจ้งเรื่องการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยอัลตร้าซาวด์ 27 ก.พ. 2566 139
ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการจำหน่ายพัสดุ โดยการแปรสภาพหรือทำลาย 22 ก.พ. 2566 46
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2566 16 ม.ค. 2566 89
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 16 ม.ค. 2566 90
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) 13 ม.ค. 2566 76
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) 13 ม.ค. 2566 84
ประกาศบัญชีราคาสิ่งปลูกสร้าง 69 ประเภท รอบบัญชี ปี 2566 - 2569 จังหวัดสุรินทร์ 2 ธ.ค. 2565 80
ประกาศบัญชีราคาประเมินที่ดินสำหรับที่ดินซึ่งมีเอกสารสิทธิประเภทอื่นนอกเหนือจากโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส. 3 ก.) ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ 2 ธ.ค. 2565 65
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬาหนองอียอเกมส์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 28 พ.ย. 2565 205
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี พ.ศ.2566 23 พ.ย. 2565 120
ประกาศขยายระยะเวลาชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566 21 พ.ย. 2565 58
จดทะเบียนพาณิชย์แล้วไม่ติดตั้งป้าย (ชื่อร้าน) มีโทษปรับ 200 บาท...นะคะ 14 พ.ย. 2565 75
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566 17 ต.ค. 2565 69
ขอเชิญชวนผู้สูงอายุลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี พ.ศ 2567 10 ต.ค. 2565 69
การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 10 ต.ค. 2565 27
ประกาศแผนจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2566 6 ต.ค. 2565 139
แผนปฎิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 6 ต.ค. 2565 112
แผนปฎิบัติการจัดเก็บภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 6 ต.ค. 2565 76