องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong I Yo Subdistrict Administrative Organization

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หรือทางเว็บไซต์  https://itas.nacc.go.th/go/iit/7oeqjr    
โพสโดย : ภูมินันทน์   วันที่ : 13 มกราคม 2566   View : 25
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565  (ดู 67)
ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม  (ดู 51)
ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565  (ดู 76)
รับลงทะเบียนสุนัขและแมว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ  (ดู 74)
แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  (ดู 60)
สายด่วน ....อุบัติเหตุฉุกเฉิน/เหตุเพลิงไหม้  (ดู 82)
ขอเชิญร่วมทำบุญองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ พิธีการตั้งศาลพระภูมิและเจริญพระพุทธมนต์ ในวันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2565  (ดู 63)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :