องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 11

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเป็นทีม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ได้อบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเป็นทีม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในระหว่างวันที่ 1-4 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์เชียงคาน รีสอร์ท อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบั..... วันที่ 7 มี.ค. 2566 (ดูู 28)

กิจกรรม เดิน วิ่ง มินิมาราธอน RUN รัก ฮัก สนม ประจำปี 2566

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ อบต.หนองอียอ เข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง มินิมาราธอน RUN รัก ฮักสนม เนื่องในงานเทศกาลสนม เมืองดอกจาน ประสานใจ ไหว้ปู่ตา ประจำปี พ.ศ.2566 ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์... วันที่ 9 ก.พ. 2566 (ดูู 32)

อบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ ตามโครงการบ้านน่าอยู่ ปลอดภัย ไร้โรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2566 อบต.หนองอียอ ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะให้กับประชาชนบ้านศิริถาวร หมู่ที่ 2 และบ้านหนองตาดวัฒนา หมู่ที่ 10 ภายใต้โครงการบ้านน่าอยู่ ปลอดภัยไร้โรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566... วันที่ 9 ก.พ. 2566 (ดูู 70)

โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ร่วมกับโครงการ อบต.หนองอียอสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 นายเอกพล สีบาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ พร้อมด้วยนายสุวัฒน์ ยิ้มดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมและให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ร่วมกับโครงการ อบต...... วันที่ 20 ม.ค. 2566 (ดูู 46)

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

วันที่ 14 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์... วันที่ 14 ม.ค. 2566 (ดูู 53)

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

วันที่ 13 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ร่วมกันอำเภอสนม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนบ้านอาเลา หมู่ที่ 6 ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ณ โรงเรียนบ้านอาเลา ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันที่ 17 มกราคม ของทุกปี เพื่อเป็นการน้อมรำลึกใ..... วันที่ 13 ม.ค. 2566 (ดูู 38)

อบรมเรื่องการคัดแยกขยะ บ้านอาเลา หมู่ 6 ภายใต้โครงการบ้านน่าอยู่ ปลอดภัย ไร้โรค

วันที่ 11 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะให้กับประชาชนบ้านอาเลา หมู่ที่ 6  ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการบ้านน่าอยู่ ปลอดภัย ไร้โรค ณ วัดอารีย์ราษฎร์ บ้านอาเลา ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์... วันที่ 11 ม.ค. 2566 (ดูู 53)

พิธีเปิดป้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

วันที่ 4 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ได้จัดทำพิธีเปิดป้ายที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ณ บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ... วันที่ 4 ม.ค. 2566 (ดูู 14)

งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ได้จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2565 ขึ้น เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ณ บริเวณวัดสว่างหนองอียอ บ้านหนองอียอ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ โดยภายในงานมีกิจกรรมการประกวดกระทงใหญ่ การประกวดนางนพมาศ และชมการแสดงของศิลปินบนเวที ซึ่งผลการประกวดกระ..... วันที่ 9 พ.ย. 2565 (ดูู 95)

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 อำเภอสนม ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ส่วนราชการในอำเภอสนม ฝ่ายปกครองตำบลหนองอียอ สถานีตำรวจภูธรสนม โรงเรียนบ้านอาเลา และประชาชนจิตอาสาในตำบลหนองอียอ ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุล..... วันที่ 19 ต.ค. 2565 (ดูู 46)

โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ หลักสูตร การทำปลาส้ม

วันที่ 15 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ได้ดำเนินการจัดโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หลักสูตร การทำปลาส้ม  ณ โดมอเนกประสงค์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ โดยมีตัวแทนประชาชนจากทุกหมู่บ้านเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 110 คน... วันที่ 15 ก.ย. 2565 (ดูู 136)

กีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ปรองดองสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ได้เข้าร่วมแข่งกันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ปรองดองสมานฉันท์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ซึ่งเทศบาลตำบลแคนเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ 6-9 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา... วันที่ 12 ก.ย. 2565 (ดูู 116)

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดในชุมชน (โรคลัมปี สกิน)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ โดยงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคระบาดในชุมชน (โรคลัมปี สกิน) โดยได้ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง และแมลงพานะโรคลัมปีสกิน ในช่วงเดือน สิงหาคม 2565 ในเขตพื้นที่ตำบลหนองอียอ... วันที่ 1 ก.ย. 2565 (ดูู 57)

โครงการป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 29 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ได้จัดโครงการป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนหนองอียอวิทยา โดยนักเรียนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลหนองอียอเข้ารับการฝึกอบรม... วันที่ 1 ก.ย. 2565 (ดูู 38)

จกรรมรณรงค์พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายและพาหะนำโรคไข้เลือดออก

กิจกรรมรณรงค์พ่นหมอกควันกำจัดยุงลายและพาหะนำโรคไข้เลือดออก... วันที่ 29 ส.ค. 2565 (ดูู 51)

กิจกรรมการประกวดคุ้มสะอาด ตามโครงการบ้านน่าอยู่ ปลอดภัย ไร้โรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 24-25 สิงหาคม 2565 คณะกรรมการตัดสินการประกวดคุ้มสะอาด ตามโครงการบ้านน่าอยู่ ปลอดภัย ไร้โรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้ดำเนินการตรวจประเมินคุ้มทั้ง 6 คุ้ม ของบ้านนางแคบ และบ้านโนนเซียง ซึ่งทั้ง 6 คุ้ม ก็ดำเนินการจัดการขยะของชุมชน ดำเนินการด้านการรักษาความสะอาดชุมชนได้เป็นอย่างดี ให้การต้อนรับ..... วันที่ 25 ส.ค. 2565 (ดูู 95)

กิจกรรมอบรมให้ความรู้โรคไข้เลือดออก วันที่ 18 สิงหาคม 2565

กิจกรรมอบรมให้ความรู้โรคไข้เลือดออก วันที่ 18 สิงหาคม 2565... วันที่ 18 ส.ค. 2565 (ดูู 43)

โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ หลักสูตร การทำขนม

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ได้ดำเนินการจัดโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หลักสูตร การทำขนม  ณ โดมอเนกประสงค์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ โดยมีตัวแทนประชาชนจากทุกหมู่บ้านเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 130 คน... วันที่ 17 ส.ค. 2565 (ดูู 34)

กิจกรรมถวายราชสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 อบต.หนองอียอ ถวายราชสักการะ ถวายพานพุ่มทอง พานพุ่มเงิน และลงนามถวายพระพร เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ... วันที่ 15 ส.ค. 2565 (ดูู 42)

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอียอ ปี2565

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอียอ ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ณ โดมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ เพื่อให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้แสดงออกถึงความรักที่มีต่อแม่ และทำกิจกรรมร่วมกันกับแม่ เพื่อเสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัว... วันที่ 11 ส.ค. 2565 (ดูู 39)