องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 4

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   21 ต.ค. 2565 75
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   1 ต.ค. 2564 105
การประเมิณความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564   26 เม.ย. 2564 87