องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 6

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   18 ม.ค. 2567 17
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   21 ต.ค. 2565 93
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565   1 ต.ค. 2564 131
การประเมิณความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2564   26 เม.ย. 2564 114