องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 3

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   3 ก.พ. 2566 20
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล-2564-2566   1 ต.ค. 2563 43
ประกาศนโยบายกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปี 63-66   1 พ.ย. 2562 46