องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี


ออนไลน์ : 17

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี วันที่ โหลด
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565   6 ก.พ. 2566 22
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564   8 ต.ค. 2564 39