องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

ร้องเรียนร้องทุกข์


ออนไลน์ : 8

ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์

 
  1. ร้องเรียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ภายใน 044-060380
  2. ผ่านทางเว็บไซต์ www.nongeyor.go.th
  3. ร้องเรียนผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ Facebook
  4. ร้องเรียนผ่านไปรษณีย์
  5. ร้องเรียนด้วนตนเองที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ
 
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ
หมู่ที่ 1 ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณีย์ 32160
​โทรศัพท์  044-060380
View : 628