องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 8

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2567   1 ก.พ. 2567 75
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖   2 ม.ค. 2567 106
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖   1 ธ.ค. 2566 112
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2566   9 พ.ย. 2566 30
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 เดือ่น กรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน 2566   19 ต.ค. 2566 62
สรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566   4 ต.ค. 2566 45
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566   1 ก.ย. 2566 79
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566   3 ส.ค. 2566 63
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566)   17 ก.ค. 2566 83
สรุปผลการจัดซื่อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖   4 ก.ค. 2566 70
สรุปผลการจัดซื่อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖   1 มิ.ย. 2566 68
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2566   3 พ.ค. 2566 109
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566   3 เม.ย. 2566 73
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖   1 มี.ค. 2566 55
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566   1 ก.พ. 2566 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565   5 ม.ค. 2566 59
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565   1 ธ.ค. 2565 64
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคมพ.ศ.2565   1 พ.ย. 2565 90
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2565   5 ต.ค. 2565 60
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565   5 ก.ย. 2565 88
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565   5 ส.ค. 2565 86
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565   19 ก.ค. 2565 81
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565   6 มิ.ย. 2565 102
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565   19 พ.ค. 2565 83
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565   5 เม.ย. 2565 88
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565   28 มี.ค. 2565 73
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565   11 ก.พ. 2565 75
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564   10 ม.ค. 2565 80
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564   10 ธ.ค. 2564 72
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564   6 ธ.ค. 2564 72