องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 8

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖   1 มี.ค. 2566 6
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566   1 ก.พ. 2566 11
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565   5 ม.ค. 2566 11
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565   1 ธ.ค. 2565 17
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคมพ.ศ.2565   1 พ.ย. 2565 19
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2565   5 ต.ค. 2565 16
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565   5 ก.ย. 2565 32
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565   5 ส.ค. 2565 32
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565   19 ก.ค. 2565 29
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565   6 มิ.ย. 2565 33
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565   19 พ.ค. 2565 34
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565   5 เม.ย. 2565 45
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565   28 มี.ค. 2565 28
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565   11 ก.พ. 2565 30
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564   10 ม.ค. 2565 25
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564   10 ธ.ค. 2564 28
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564   6 ธ.ค. 2564 25