องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 14

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566   1 ก.ย. 2566 8
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566   3 ส.ค. 2566 28
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.2566)   17 ก.ค. 2566 24
สรุปผลการจัดซื่อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖   4 ก.ค. 2566 28
สรุปผลการจัดซื่อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖   1 มิ.ย. 2566 24
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2566   3 พ.ค. 2566 51
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566   3 เม.ย. 2566 42
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖   1 มี.ค. 2566 32
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2566   1 ก.พ. 2566 35
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565   5 ม.ค. 2566 35
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2565   1 ธ.ค. 2565 40
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคมพ.ศ.2565   1 พ.ย. 2565 59
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน พ.ศ.2565   5 ต.ค. 2565 38
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565   5 ก.ย. 2565 65
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565   5 ส.ค. 2565 64
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565   19 ก.ค. 2565 55
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565   6 มิ.ย. 2565 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565   19 พ.ค. 2565 60
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565   5 เม.ย. 2565 69
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565   28 มี.ค. 2565 53
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565   11 ก.พ. 2565 55
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564   10 ม.ค. 2565 48
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564   10 ธ.ค. 2564 52
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564   6 ธ.ค. 2564 52