องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี


ออนไลน์ : 4

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี วันที่ โหลด
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566   27 ต.ค. 2566 23
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี66   31 มี.ค. 2566 68
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต   6 เม.ย. 2565 109