องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)


ออนไลน์ : 14

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) วันที่ โหลด
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ปีงบประมาณ พ.ศ.2566   31 มี.ค. 2566 35
ประกาศนโยบาย No Gift Policy   28 ก.พ. 2566 51
นโยบายไม่รับของขวัญ   1 มี.ค. 2565 76