องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ โทร 044-060380
​​​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000004
วันนี้ 000001
วานนี้ 000003
เดือนนี้ 000003
เดือนก่อน 000071
ปีนี้ 001939
ปีก่อน 002984
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  ความรู้เกี่ยวกับการใช้ทราบอะเบท และขอรับทรายอะเบท กำจัดลูกน้ำยุงลาย - 17 มิ.ย. 65(ดู 5) 
  การใช้กัญชาอย่างปลอดภัยและเหมาะสม - 17 มิ.ย. 65(ดู 4) 
  แผนปฏิบัติงานพ่นหมอกควัน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ - 23 พ.ค. 65(ดู 8) 
  ขอเชิญร่วมทำบุญองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ พิธีการตั้งศาลพระภูมิและเจริญพระพุทธมนต์ ในวันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2565 - 26 เม.ย. 65(ดู 16) 
  สายด่วน ....อุบัติเหตุฉุกเฉิน/เหตุเพลิงไหม้ - 1 เม.ย. 65(ดู 29) 
  ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565 - 2 มี.ค. 65(ดู 22) 
  แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล - 11 ก.พ. 65(ดู 13) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหริอผู้ที่ได้รับคัดเลิอกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 - 18 เม.ย. 65(ดู 15) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเว็บไซค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565 - 31 มี.ค. 65(ดู 11) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการบริการหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565 - 28 มี.ค. 65(ดู 9) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 17 มีนาคม 2565 - 17 มี.ค. 65(ดู 9) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานชั้นวางเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 17 มีนาคม 2565 - 17 มี.ค. 65(ดู 10) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์สำหรับรถยนต์กู้ชีพ อบต.หนองอียอ หมายเลขทะเบียน บธ-8867 สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 14 มีนาคม 2565 - 14 มี.ค. 65(ดู 9) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน(งานบริหารทั่วไป) จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 9 มีนาคม 2565 - 9 มี.ค. 65(ดู 9) 
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง (บก.01) ก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองอียอ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ - 9 พ.ค. 65(ดู 23) 
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง (บก.01) คสล.สายทางจากบ้านผุผาง หมู่ที่3 ไปหนองช้าง - 11 มี.ค. 65(ดู 14) 
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง (บก.01) คสล. สายทิศตะวันตก บ้านหนองตาดวัฒนา หมู่ที่ 10 ถึงสุดเขตหมู่บ้าน - 20 ธ.ค. 64(ดู 13) 
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง (บก.01)สายบ้านศิริถาวร หมู่ที่ 2 ถึงหนองสองห้อง ตำบลหนองอียอ - 1 ต.ค. 64(ดู 11) 

ภาพกิจกรรม

เก็บรวบรวมขยะอันตราย เพื่อส่งไปกำจัด (ดู 7)

โครงการเด็กและเยาวชนรักบ้านเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู 5)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ร่วมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต (ดู 26)

ประชุม พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เพื่อติดตามการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู 22)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

โครงการจัดเวทีประชาคมตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2565 (ดู 8)

ประชุมร่วมกับผู้นำชุมชนในการเตรียมการจัดกิจกรรมทำบุญ อบต. (ดู 15)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

สาระน่ารู้เกี่ยวกับทรายอะเบท (ดู 7)

ใช้กัญชาอย่างปลอดภัยและเหมาะสม (ดู 8)

ดาวน์โหลดใหม่

  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 : [6 มิ.ย. 65]
  แผ่นแทรก LPA ด้าน 4 การบริการสาธารณะ : [30 พ.ค. 65]
  ผลการลดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ : [23 พ.ค. 65]
  ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร : [19 พ.ค. 65]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 : [19 พ.ค. 65]
  แผ่นแทรกแบบประเมิน LPA ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา : [12 พ.ค. 65]
  แผ่นแทรกแบบประเมิน LPA ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ : [12 พ.ค. 65]
  แผ่นแทรกแบบประเมิน LPA ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง : [12 พ.ค. 65]
  แผ่นแทรกแบบประเมิน LPA ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล : [12 พ.ค. 65]

อัลบั้มภาพกิจกรรม