องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ โทร 044-060380
​​​​

ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ​​แบบสำรวจเว็บไซต์

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

ออนไลน์ 000009
วันนี้ 000001
วานนี้ 000001
เดือนนี้ 000056
เดือนก่อน 000198
ปีนี้ 001857
ปีก่อน 002984
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวรับสมัคร
  • ข่าวสภาฯ
  แผนปฏิบัติงานพ่นหมอกควัน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ - 23 พ.ค. 65(ดู 3) 
  ขอเชิญร่วมทำบุญองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ พิธีการตั้งศาลพระภูมิและเจริญพระพุทธมนต์ ในวันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2565 - 26 เม.ย. 65(ดู 13) 
  สายด่วน ....อุบัติเหตุฉุกเฉิน/เหตุเพลิงไหม้ - 1 เม.ย. 65(ดู 12) 
  ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565 - 2 มี.ค. 65(ดู 16) 
  แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล - 11 ก.พ. 65(ดู 9) 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565 - 10 ก.พ. 65(ดู 17) 
  รับลงทะเบียนสุนัขและแมว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ - 25 ม.ค. 65(ดู 18) 
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • ประกาศราคากลาง
  • จัดซื้อจัดจ้าง e-GP
  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหริอผู้ที่ได้รับคัดเลิอกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 - 18 เม.ย. 65(ดู 10) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำเว็บไซค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 31 มีนาคม 2565 - 31 มี.ค. 65(ดู 7) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการบริการหน่วยการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 28 มีนาคม 2565 - 28 มี.ค. 65(ดู 5) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะทำงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 17 มีนาคม 2565 - 17 มี.ค. 65(ดู 5) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานชั้นวางเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 17 มีนาคม 2565 - 17 มี.ค. 65(ดู 6) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์สำหรับรถยนต์กู้ชีพ อบต.หนองอียอ หมายเลขทะเบียน บธ-8867 สุรินทร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 14 มีนาคม 2565 - 14 มี.ค. 65(ดู 5) 
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสิ้นเปลืองสำนักงาน(งานบริหารทั่วไป) จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ลงวันที่ 9 มีนาคม 2565 - 9 มี.ค. 65(ดู 5) 
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง (บก.01) ก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านหนองอียอ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ - 9 พ.ค. 65(ดู 18) 
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง (บก.01) คสล.สายทางจากบ้านผุผาง หมู่ที่3 ไปหนองช้าง - 11 มี.ค. 65(ดู 10) 
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง (บก.01) คสล. สายทิศตะวันตก บ้านหนองตาดวัฒนา หมู่ที่ 10 ถึงสุดเขตหมู่บ้าน - 20 ธ.ค. 64(ดู 9) 
  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง (บก.01)สายบ้านศิริถาวร หมู่ที่ 2 ถึงหนองสองห้อง ตำบลหนองอียอ - 1 ต.ค. 64(ดู 8) 

ภาพกิจกรรม

พนักงานกู้ชีพ เจ้าหน้าที่ อบต.หนองอียอ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.อำเภอสนม ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหนองอียอ (ดู 1)

โครงการกำจัดวัชพืชลำห้วยไผ่ หมู่ที่ 1 - 11 ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ (ดู 10)

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ร่วมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต (ดู 21)

ประชุม พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เพื่อติดตามการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู 19)

กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม

ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านบุผาง หมู่ที่ 3 ไปหนองช้าง (ดู 16)

ประชุมร่วมกับผู้นำชุมชนในการเตรียมการจัดกิจกรรมทำบุญ อบต. (ดู 12)

องค์กรแห่งการเรียนรู้

พ่อแม่ควรรู้! 5 สาเหตุที่ลูกดื้อ ต่อต้าน ไม่เชื่อฟัง พร้อมบอกวิธีแก้ไข (ดู 136)

สธ.เผยไทยเสี่ยงไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) ระบาดเพิ่มขึ้น ลั่นสถานการณ์ยืดเยื้อเกิน 2 เดือน จับตาพิเศษ “อิตาลี” ขณะที่คนไทยจากอู่ฮั่นหายป่วยกลับบ้านได้ สั่งนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์เพิ่ม สำรองใช้รักษาคนไข้หนัก (ดู 177)

ดาวน์โหลดใหม่

  ผลการลดพลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ : [23 พ.ค. 65]
  ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร : [19 พ.ค. 65]
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565 : [19 พ.ค. 65]
  แผ่นแทรกแบบประเมิน LPA ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา : [12 พ.ค. 65]
  แผ่นแทรกแบบประเมิน LPA ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ : [12 พ.ค. 65]
  แผ่นแทรกแบบประเมิน LPA ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง : [12 พ.ค. 65]
  แผ่นแทรกแบบประเมิน LPA ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล : [12 พ.ค. 65]
  แบบประเมิน LPA ปี 2565 ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ : [5 พ.ค. 65]
  แบบประเมิน LPA ปี 2565 ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ (ต่อ) : [5 พ.ค. 65]

อัลบั้มภาพกิจกรรม