องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอชี้แจงนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy


ออนไลน์ : 10

หัวข้อ :: นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอชี้แจงนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy

วันที่ 4 มีนาคม 2566 นายเอกพล สีบาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ได้ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy และชี้แจงทำความเข้าใจในนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ถือปฏิบัติว่าจะ งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด เนื่องในโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติงานเป็นทีม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ โรงแรมเชียงคานริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
วันที่ : 7 มีนาคม 2566   View : 245