อัลบั้มภาพ


ออนไลน์ : 5

พนักงานกู้ชีพ เจ้าหน้าที่ อบต.หนองอียอ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.อำเภอสนม ปฏิบัติหน้าที่ดูแลการจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหนองอียอ

นายเอกพล สีบาง   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ  ได้มีคำสั่งให้พนักงานกู้ชีพ, เจ้าหน้าที่ อบต.หนองอียอ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สถานีตำรวจอำเภอสนมภูธรอำเภอสนม ได้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้การจราจรบริเวณหน้าโรงเรียนบ้านหนองอียอ มีความสะดวกปลอดภัย และเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการจราจ..... วันที่ 27 พ.ค. 65 (ดู 1)

โครงการกำจัดวัชพืชลำห้วยไผ่ หมู่ที่ 1 - 11 ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

วันที่  23  พฤษภาคม  2565  เวลา 09.00  น. นายเสรี ลิขิตภิญโญ  นายอำเภอสนม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกำจัดวัชพืช หมู่ที่ 1-11 ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ โดยมีคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พี่น้องชาวตำบลหนองอียอ เข้าร่วมโครงการก..... วันที่ 23 พ.ค. 65 (ดู 10)

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและค่าธรรมเนียม

โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและค่าธรรมเนียม  ประจำปี พ.ศ.2565 วันที่  19  พฤษภาคม  2565  ณ โดมอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ... วันที่ 19 พ.ค. 65 (ดู 13)

ประชุมถอดบทเรียนโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ได้จัดกิจกรรมประชุมถอดบทเรียน ตามโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ณ โดมที่ทำการ อบต.หนองอียอ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมถอดบทเรียนจากตัวแทนคุ้มทั้ง 8 คุ้ม ของบ้านหนองอียอ หมู่ที่ 1 และบ้านหนองอียอ หมู่ที่ 11 ผลการประ..... วันที่ 11 พ.ค. 65 (ดู 14)

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เดือน พฤษภาคม 2565

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานครู และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยมีกำหนดจัดกิจกรรมทุกวันจันทร์แรกของเดือน หากเดือนใดติดภารกิจให้เลื่อนเป็นวันจันทร์ถัดไป... วันที่ 9 พ.ค. 65 (ดู 18)

พิธีการตั้งศาลพระภูมิและเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

วันที่ 29 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ได้จัดพิธีการตั้งศาลพระภูมิและเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ บุญเดือนห้า สรงน้ำพระ เพื่อเป็นสิริมงคลและพรมน้ำพุทธมนต์ โดม รถดับเพลิง รถกู้ชีพ อาคาร อบต.หนองอียอ และผู้ร่วมทำบุญ เป็นขวัญกำลังใจให้พ้นภัยโควิด - 19... วันที่ 29 เม.ย. 65 (ดู 16)

โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดสารพิษ หลักสูตรการทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา

วันที่ 27 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดสารพิษ หลักสูตรการทำปุ๋ยหมักจากผักตบชวา ณ โดมที่ทำการ อบต.หนองอียอ โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 100 คน ซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติจาก นายเสรี ลิขิตภิญโญ นายอำเภอสนม มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ในกิจกรรมจะมีกา..... วันที่ 27 เม.ย. 65 (ดู 16)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2565

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวางควัฒน  วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่  21 - 28  กุมภาพันธ์  2565 ในเขตตำบลหนองอียอ... วันที่ 22 เม.ย. 65 (ดู 14)

ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต

วันที่ 18 เมษายน 2565 นายเอกพล สีบาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ นำคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ร่วมประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริต ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ โดยจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภา..... วันที่ 18 เม.ย. 65 (ดู 16)

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

วันที่ 18 เมษายน 2565 นายเอกพล สีบาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ บริเวณหน้าที่ทำการ อบต.หนองอียอ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์... วันที่ 18 เม.ย. 65 (ดู 10)

องค์​การบริหาร​ส่วน​ต​ำ​บ​ลหนอง​อี​ยอ​ดำเนินงานกิจกรรม​ปรับปรุง​สัญญาณ​จราจร​ เพื่อ​ลดจุด​เสี่ยง​การเกิดอุบัติเหตุ​บน​ท้องถนน​ในเขต​พื้นที่​ตำบลหนองอียอ

องค์​การบริหาร​ส่วน​ต​ำ​บ​ลหนอง​อี​ยอ​ ดำเนินงานกิจกรรม​ปรับปรุง​สัญญาณ​จราจร​ เพื่อ​ลดจุด​เสี่ยง​การเกิดอุบัติเหตุ​บน​ท้องถนน​ใน เขต​พื้นที่​ตำบลหนองอียอ... วันที่ 4 เม.ย. 65 (ดู 13)

การออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565 ในเขตำบลหนองอียอ

กาารออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้ายประจำปี 2565 ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ในเขตตำบลหนองอียอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บภาษีและเร่งรัดการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ และเป็นการ..... วันที่ 1 เม.ย. 65 (ดู 9)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอียอ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้แก่เด็กนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 31 มีนาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองอียอ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้แก่เด็กนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ โดยได้รับเกียรติจาก นายเอกพล สีบาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ เป็นป..... วันที่ 31 มี.ค. 65 (ดู 15)

พิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.2565

วันที่ 18 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ร่วมกับส่วนราชการ สถานศึกษา ฝ่ายปกครอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จัดพิธีถวายราชสักการะและกล่าวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.2565 ณ โดมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ หลัง..... วันที่ 18 มี.ค. 65 (ดู 14)

สำรวจแหล่งน้ำบ้านโนนเซียง บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4 เพื่อวางแผนแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

วันที่ 15 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ นำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์ ร่วมสำรวจแหล่งน้ำบริเวณบ้านโนนเซียง บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4 เพื่อวางแผนในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งต่อไป... วันที่ 15 มี.ค. 65 (ดู 16)

กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายเอกพล สีบาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์... วันที่ 7 มี.ค. 65 (ดู 11)

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ รพ.สต. ตรวจคัดกรองผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในพื้นที่

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 งานสาธารณสุขและสิ่งเเวดล้อม อบต.หนองอียอ โดยการนำของท่านนายกเอกพล สีบาง นายก อบต.หนองอียอ ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ รพ.สต.หนองอียอ อสม. ผู้นำชุมชน ได้จัดกิจกรรมคัดกรองเพื่อหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในพื้นที่ โดยมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 28 ราย เสี่ยงต่ำ 5 รายและตรวจ ATK จำนวน 28 ราย ผ..... วันที่ 21 ก.พ. 65 (ดู 15)

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ รพ.สต.หนองอียอ ตรวจประเมินสถานประกอบการประเภทตลาด

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ รพ.สต.หนองอียอ ตรวจประเมินสถานประกอบการประเภทตลาด บ้านหนองตาดวัฒนา ตามมาตราการ Thai Stop Covid... วันที่ 15 ก.พ. 65 (ดู 11)

รณรงค์ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าน ม.6 บ้านอาเลา

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม /งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ออกพื้น ที่รณรงค์ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าน ม.6 บ้านอาเลาคับ... วันที่ 14 ก.พ. 65 (ดู 14)

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19 และการเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19 ในพื้นที่ตำบลหนองอียอ... วันที่ 11 ก.พ. 65 (ดู 12)