ข่าวประชาสัมพันธ์ : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์


ออนไลน์ : 7

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
แผนปฏิบัติงานพ่นหมอกควัน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 23 พ.ค. 65 3
ขอเชิญร่วมทำบุญองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ พิธีการตั้งศาลพระภูมิและเจริญพระพุทธมนต์ ในวันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2565 26 เม.ย. 65 12
สายด่วน ....อุบัติเหตุฉุกเฉิน/เหตุเพลิงไหม้ 1 เม.ย. 65 12
ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565 2 มี.ค. 65 16
แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 11 ก.พ. 65 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565 10 ก.พ. 65 16
รับลงทะเบียนสุนัขและแมว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ 25 ม.ค. 65 17
ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม 6 ม.ค. 65 5