องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด

ประชาสัมพันธ์"โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด" ????‍????‍????งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.หนองอียอ ขอประชาสัมพันธ์ "สื่อชุดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด" รวมถึงการปฏิบัติตัวของแม่ การดูแลรักษาสุขภาพ การได้รับสารอาหารที่เป็นประโยชน์และเพียงพอตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์ ขณะตั้งครรภ์ ตลอดจนถึงเมื่อเกิดมาเป็นทารก เพื่อสร้างการรับรู้ การเข้าใจ เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ให้แก่พี่น้องชาวตำบลหนองอียอ
วันที่ : 20 มิถุนายน 2566   View : 303