กิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์


ออนไลน์ : 9

หัวข้อกิจกรรมและโครงการในการมีส่วนร่วม วันที่ ผู้ชม
ตรวจรับงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบ้านบุผาง หมู่ที่ 3 ไปหนองช้าง

วันที่ 27 เมษายน 2565 คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนอง.....

27 เม.ย. 65 15
ประชุมร่วมกับผู้นำชุมชนในการเตรียมการจัดกิจกรรมทำบุญ อบต.

วันที่ 20 เมษายน 2565 นายเอกพล สีบาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ เป็นประธานในที่ประชุม ในการปร.....

20 เม.ย. 65 11
ตรวจรับงานจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองตาดวัฒนา หมู่ที่ 10

วันที่ 1 เมษายน 2565 คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอ.....

1 เม.ย. 65 28
ประชุมวางแผนในการพัฒนาส่งเสริมสุขภาพประชาชนตำบลหนองอียอ และวางแผนร่วมกันในการแก้ไขปัญหาระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 16 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ นำโดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ร่วมกับสำ.....

17 มี.ค. 65 14