นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล


ออนไลน์ : 6

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ โหลด
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล-2564-2566   1 ต.ค. 63 14
ประกาศนโยบายกลยุทธ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปี 63-66   1 พ.ย. 62 18