รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน


ออนไลน์ : 11

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือน วันที่ โหลด
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ.2565   5 ก.ย. 65 7
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2565   5 ส.ค. 65 8
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ.2565   19 ก.ค. 65 9
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565   6 มิ.ย. 65 14
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2565   19 พ.ค. 65 19
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565   5 เม.ย. 65 30
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565   28 มี.ค. 65 15
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2565   11 ก.พ. 65 17
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2564   10 ม.ค. 65 12
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564   10 ธ.ค. 64 15
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2564   6 ธ.ค. 64 12