องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

ประชุมวางแผนดำเนินการร่วมงานประเพณี สนมเมืองดอกจาน ประสานใจไหว้ปู่ตา


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: ประชุมวางแผนดำเนินการร่วมงานประเพณี สนมเมืองดอกจาน ประสานใจไหว้ปู่ตา

วันที่ 31 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ โดยนายทองใบ พุดชู รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่ สมาชิกสภา อบต. และเจ้าหน้าที่ของ อบต.หนองอียอ ร่วมประชุมปรึกษาหารือการมีส่วนร่วมในงานประเพณี สนมเมืองดอกจาน ประสานใจไหว้ปู่ตา ประจำปี พ.ศ.2566 ซึ่งผลจากการประชุมปรึกษาหารือ คือ อบต.หนองอียอ รับผิดชอบขบวนแห่ การส่งประกวดธิดาดอกจาน การส่งประกวดนักร้องพร้อมหางเครื่อง และจัดซุ้มสินค้า OTOP ส่วนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รับผิดชอบการประกวดตำข้าว ประกอบอาหาร และโรงเรียน รับผิดชอบ ส่งประกวดนักร้องลิปซิ้งพร้อมหางเครื่องเด็ก
วันที่ : 31 มกราคม 2566   View : 16