องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong I Yo Subdistrict Administrative Organization

จัดเวทีเสวนารับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: จัดเวทีเสวนารับฟังปัญหาความต้องการของประชาชน

วันที่ 5 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ร่วมกับอำเภอสนม ส่วนราชการต่างๆ ในอำเภอสนม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนผู้นำทุกภาคส่วนในตำบลหนองอียอ ร่วมเวทีเสวนาเพื่อรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองอียอ เพื่อนำปัญหาเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนต่อไป
วันที่ : 5 มกราคม 2566   View : 17