องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

เอกสารเผยแพร่ความรู้หลักสูตร มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ การสร้างข้อตกลงข้าราชการครูฯ


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: เอกสารเผยแพร่ความรู้หลักสูตร มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ การสร้างข้อตกลงข้าราชการครูฯ

เอกสารเผยแพร่ความรู้จากการฝึกอบรม หลักสูตร มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ การสร้างข้อตกลงข้าราชการครู การประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท. (ใหม่) การประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครู การดำเนินการช่วงเปลี่ยนผ่านให้ถูกต้อง
เปิดไฟล์
วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565   View : 110