องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

ประชุมเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาหนองอียอเกมส์ ประจำปีงบประมาณ 2566


ออนไลน์ : 8

หัวข้อ :: ประชุมเตรียมความพร้อมในการแข่งขันกีฬาหนองอียอเกมส์ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 อบต.หนองอียอ โดยนายเอกพล สีบาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ เป็นประธานจัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันกีฬาหนองอียอเกมส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ
   - ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายก อบต. คณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการสถานศึกษา สมาชิกสภา อบต. และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการแข่งขันกีฬาของ อบต.หนองอียอ จากกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
   - ผลการการประชุมทำให้ได้ข้อสรุปแนวทางการจัดการแข่งขันกีฬา อาทิเช่น สถานที่จัดการแข่งขัน วัน เวลาจัดการแข่งขัน ประเภทของกีฬา เงินรางวัลของผู้ชนะแต่ละประเภท กำหนดการในพิธีเปิด และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแข่งขันกีฬา ซึ่งจะทำให้การจัดการแข่งขันกีฬาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

   - ผลจากการประชุม ได้รับข้อเสนอแนะจากปัญหาจากการจัดการแข่งขันในครั้งที่ผ่านๆ มา เพื่อนำมาปรับปรุงให้ดีขึ้น เช่น จัดให้มีการประกวดขบวนพาเหรด เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในขบวนพาเหรดในพิธีเปิดมากขึ้น เสนอเพิ่มเวลาจัดการแข่งขัน เพื่อไม่ให้กระทบในวันสุดท้ายที่ค่ำจนเกินไป ซึ่งคณะกรรมการจัดการแข่งขันได้พิจารณาน้อมรับข้อเสนอของที่ประชุมไปพัฒนาปรับปรุงการทำงานต่อไป
วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565   View : 174