องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

ประชุมร่วมกับผู้นำชุมชนในการเตรียมการจัดกิจกรรมทำบุญ อบต.


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: ประชุมร่วมกับผู้นำชุมชนในการเตรียมการจัดกิจกรรมทำบุญ อบต.

วันที่ 20 เมษายน 2565 นายเอกพล สีบาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ เป็นประธานในที่ประชุม ในการประชุมร่วมกับผู้นำหมู่บ้านในพื้นที่ ได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต. และรองเจ้าคณะอำเภอสนม เจ้าอาวาสวัดสว่างหนองอียอ ในการปรึกษาหารือดำเนินงานกิจกรรมทำบุญองค์การบริหารส่วนตำบล (อาคารเอนกประสงค์ โดมหลังใหม่ และรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์) รวมถึงพิธีตั้งศาลเจ้าที่ในบริเวณที่ทำการ อบต.หนองอียอ โดยกำหนดจัดงานวันที่ 29 เมษายน 2565 ณ โดมที่ทำการ อบต.หนองอียอ
วันที่ : 20 เมษายน 2565   View : 154