องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

แผนปฏิบัติงานพ่นหมอกควัน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: แผนปฏิบัติงานพ่นหมอกควัน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

แผนปฏิบัติงานพ่นหมอกควัน ประจำปี พ..๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ  อำเภอสนม  จังหวัดสุรินทร์หมายเหตุ :      ๑. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
๒. หากมีการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่ จะแจ้งผ่านกำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน หรือ ส.อบต
๓. รายชื่อผู้ประสานงาน  จ.ส.อ.ชำนาญ  ชัยฉลาด   หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๖ - ๑๙๑๔๗๒๒   
โพสโดย :   วันที่ : 23 พฤษภาคม 2565   View : 170
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565  (ดู 361)
ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม  (ดู 245)
ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565  (ดู 380)
รับลงทะเบียนสุนัขและแมว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ  (ดู 277)
แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  (ดู 234)
สายด่วน ....อุบัติเหตุฉุกเฉิน/เหตุเพลิงไหม้  (ดู 315)
ขอเชิญร่วมทำบุญองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ พิธีการตั้งศาลพระภูมิและเจริญพระพุทธมนต์ ในวันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2565  (ดู 248)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :