องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

ตรวจประเมินการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กรณีขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทฟาร์มสุกร


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: ตรวจประเมินการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กรณีขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทฟาร์มสุกร

งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด และงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ลงพื้นที่ตรวจประเมินการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ กรณีขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประเภทฟาร์มสุกร
โพสโดย : ภูมินันทน์   วันที่ : 21 ธันวาคม 2566   View : 157
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565  (ดู 262)
ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม  (ดู 165)
ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565  (ดู 263)
รับลงทะเบียนสุนัขและแมว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ  (ดู 193)
แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  (ดู 170)
สายด่วน ....อุบัติเหตุฉุกเฉิน/เหตุเพลิงไหม้  (ดู 225)
ขอเชิญร่วมทำบุญองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ พิธีการตั้งศาลพระภูมิและเจริญพระพุทธมนต์ ในวันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2565  (ดู 157)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :