องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: ประชาสัมพันธ์การเปิดให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ เปิดให้บริการศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) เปิดให้บริการผ่านระบบ e-Service จำนวน 22 งานบริการ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ สามารถติดต่อรับบริการ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service : OSS) โทร 044 060380
** หรือท่านสามารถคลิ๊กที่ลิ้งค์ เพื่อเข้าใช้บริการด้วยตนเองที่  https://www.dla.go.th/oss.htm
- งานบริการเพื่อประชาชน จำนวน 16 งานบริการ
- งานบริการผู้ประกอบการธุรกิจ/SMEs จำนวน 2 งานบริการ
- งานบริการด้านแรงงานหรือส่งเสริมการมีงานทำ จำนวน 4 งานบริการ
** และท่านสามารถรับบริการจากภาครัฐเพิ่มเติมได้อีกกว่า 80 บริการ โดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น "ทางรัฐ" เพื่อเข้าถึงบริการ สะดวก ง่าย ไม่ต้องรอ เช่น
- เช็คเงินสะสมชราภาพ
- เช็คค่าน้ำ ค่าไฟ
- ตรวจสอบเครดิตบูโร
- เช็คเบี้ยต่างๆ เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด
ดาวน์โหลดแอปฯ ได้เลยที่
* iOS : https://apple.co/3CzuUqj
* Android : https://bit.ly/3lNngmo
โพสโดย : ภูมินันทน์   วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566   View : 35
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565  (ดู 199)
ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม  (ดู 133)
ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565  (ดู 226)
รับลงทะเบียนสุนัขและแมว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ  (ดู 159)
แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  (ดู 144)
สายด่วน ....อุบัติเหตุฉุกเฉิน/เหตุเพลิงไหม้  (ดู 194)
ขอเชิญร่วมทำบุญองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ พิธีการตั้งศาลพระภูมิและเจริญพระพุทธมนต์ ในวันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2565  (ดู 136)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :