องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ


ออนไลน์ : 2

หัวข้อ :: ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ได้เปิดการรับยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 – เดือนธันวาคม  2567 โดยเป็นผู้ที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนหรือยืนยันสิทธิมาก่อนซึ่งเป็นผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ  60  ปีบริบูรณ์  ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ  60  ปีบริบูรณ์ หรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ที่ยังไม่ได้มายืนยันสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอแจ้งยืนยันสิทธิขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้ที่....สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 044 – 060380, 098-6161629
......สามารถดาวน์โหลดแบบยืนยันสิทธิการขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามไฟล์แนบด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ....
โพสโดย : พิชญาภา   วันที่ : 10 ตุลาคม 2566   View : 97
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565  (ดู 199)
ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม  (ดู 133)
ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565  (ดู 226)
รับลงทะเบียนสุนัขและแมว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ  (ดู 159)
แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  (ดู 144)
สายด่วน ....อุบัติเหตุฉุกเฉิน/เหตุเพลิงไหม้  (ดู 194)
ขอเชิญร่วมทำบุญองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ พิธีการตั้งศาลพระภูมิและเจริญพระพุทธมนต์ ในวันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2565  (ดู 136)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :