องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

ขอเชิญร่วมงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรปลอดสารพิษ


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: ขอเชิญร่วมงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรปลอดสารพิษ

ขอเชิญร่วมงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรปลอดสารพิษ
วันพฤหัสบดี ที่ 13 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณหนองน้ำวัดสว่างหนองอียอ หมู่ที่ 11
กิจกรรม
1. จัดอบรมให้ความรู้ เรื่องพิษภัยของสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
2. กิจกรรมการพัฒนาและยกระดับผลผลิตทางการเกษตร (ประกวด) - ร่วมส่งไม้ผล (กล้วยหอม, กล้วยน้ำว้า, มะพร้าวน้ำหอม) - ร่วมส่งไก่ยักษ์, เป็ดยักษ์ (เพศผู้, เพศเมีย) - ร่วมส่งขันโตกเกษตรสวยงาม
3. นำผลผลิตทางการเกษตร หรือผลิตภัณฑ์ในชุมชน มาวางจัดจำหน่าย
4. ชมนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ
5. มีการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีและซี
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 06-3023-3237
โพสโดย :   วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566   View : 201
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565  (ดู 325)
ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม  (ดู 223)
ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565  (ดู 334)
รับลงทะเบียนสุนัขและแมว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ  (ดู 251)
แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  (ดู 211)
สายด่วน ....อุบัติเหตุฉุกเฉิน/เหตุเพลิงไหม้  (ดู 282)
ขอเชิญร่วมทำบุญองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ พิธีการตั้งศาลพระภูมิและเจริญพระพุทธมนต์ ในวันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2565  (ดู 211)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :