องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ประชาสัมพันธ์กำหนดการออกพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ตามโครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 7-14 มิถุนายน 2566 รายละเอียดตามแผนปฏิบัติการนี้
โพสโดย : ภูมินันทน์   วันที่ : 6 มิถุนายน 2566   View : 217
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565  (ดู 133)
ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม  (ดู 112)
ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565  (ดู 182)
รับลงทะเบียนสุนัขและแมว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ  (ดู 136)
แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  (ดู 118)
สายด่วน ....อุบัติเหตุฉุกเฉิน/เหตุเพลิงไหม้  (ดู 148)
ขอเชิญร่วมทำบุญองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ พิธีการตั้งศาลพระภูมิและเจริญพระพุทธมนต์ ในวันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2565  (ดู 115)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :