องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

ประชาสัมพันธ์กำหนดการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า


ออนไลน์ : 14

หัวข้อ :: ประชาสัมพันธ์กำหนดการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

กำหนดการออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2566 ของ อบต.หนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 21 เมษายน 2566  เวลา 09.00-12.00 น.  บ้านหนองอียอ หมู่ที่ 1  เวลา 13.30-16.00 น. บ้านหนองอียอ หมู่ที่ 11
วันที่ 24 เมษายน 2566  เวลา 09.00-12.00 น. บ้านบุผาง หมู่ที่ 3  เวลา 13.30-16.00 น. บ้านหนองตาดวัฒนา หมู่ที่ 10
วันที่ 25 เมษายน 2566  เวลา 09.00-12.00 น. บ้านหัวเสือ หมู่ที่ 5 เวลา 13.30-16.00 น. บ้านอาเลา หมู่ที่ 6
วันที่ 26 เมษายน 2566  เวลา 09.00-12.00 น. บ้านนางแคบ หมู่ที่ 7 เวลา 13.30-16.00 น. บ้านโนนสุข หมู่ที่ 9
วันที่ 27 เมษายน 2566  เวลา 09.00-12.00 น. บ้านโนนเซียง หมู่ที่ 4 เวลา 13.30.16.00 น. บ้านศิริถาวร หมู่ที่ 2
วันที่ 28 เมษายน 2566  เวลา 09.00-16.00 น. บ้านสำโรง หมู่ที่ 8
   *หมายเหตุ 1. อบต.หนองอียอ จะดำเนินการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าฟรี ให้กับสุนัขและแมวตามจำนวนที่ลงทะเบียนเท่านั้น
                  2. รายชื่อผู้ประสานงาน จ.ส.อ.ชำนาญ ชัยฉลาด ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน  หมายเลขโทรศัพท์ 09-6191-4722
โพสโดย : ภูมินันทน์   วันที่ : 3 เมษายน 2566   View : 98
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565  (ดู 133)
ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม  (ดู 112)
ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565  (ดู 182)
รับลงทะเบียนสุนัขและแมว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ  (ดู 136)
แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  (ดู 118)
สายด่วน ....อุบัติเหตุฉุกเฉิน/เหตุเพลิงไหม้  (ดู 148)
ขอเชิญร่วมทำบุญองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ พิธีการตั้งศาลพระภูมิและเจริญพระพุทธมนต์ ในวันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2565  (ดู 115)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :