องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ร้อยละ 15 สำหรับการจัดเก็บภาษีของปี พ.ศ. 2566


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ร้อยละ 15 สำหรับการจัดเก็บภาษีของปี พ.ศ. 2566

#ประชาสัมพันธ์
#ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ร้อยละ 15   สำหรับการจัดเก็บภาษีของปี พ.ศ. 2566 ได้มีพระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2566 ออกประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566 สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ การลดภาษีตามมาตรา 55 (พ.ร.บ.ภาษีที่ดินฯ) ลดไม่เกินร้อยละ 90 สำหรับ พ.ร.ฎ.ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท (ฉบับที่ 3) - ปี พ.ศ.2566 ลดร้อยละ 15 ทุกประเภทการใช้ประโยชน์ - หากทรัพย์สินใดเข้าหลักเกณฑ์ที่ได้รับการลดร้อยละ 50 ตาม พ.ร.ฎ. ลดภาษีที่ดินฯ พ.ศ. 2563 (บ้านได้รับมรดก,โรงผลิตไฟฟ้า,เขื่อนผลิตไฟฟ้า) กลุ่มทรัพย์สินพวกนี้ยังลดได้อีกร้อยละ 15 - ทรัพย์สินใดเข้าหลักเกณฑ์ที่ได้รับการลดร้อยละ 90 ตาม พ.ร.ฎ. ลดภาษีที่ดินฯ พ.ศ. 2563 (สถานที่เล่นกีฬา,โรงเรียนเอกชน ฯลฯ) กลุ่มทรัพย์สินประเภทนี้ได้ลดสูงสุดตามกฎหมายแล้ว จึงไม่ได้ลดอีก ลิงค์พระราชกฤษฎีกาประกาศในราชกิจจานุเบกษา สิ่งที่ส่งมาด้วย???????? https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/140A020N0000000009700.pdf
หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ กองคลัง โทร. 044 – 060380  ต่อ  12
 
โพสโดย :   วันที่ : 22 มีนาคม 2566   View : 575
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565  (ดู 381)
ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม  (ดู 260)
ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565  (ดู 405)
รับลงทะเบียนสุนัขและแมว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ  (ดู 299)
แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  (ดู 256)
สายด่วน ....อุบัติเหตุฉุกเฉิน/เหตุเพลิงไหม้  (ดู 335)
ขอเชิญร่วมทำบุญองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ พิธีการตั้งศาลพระภูมิและเจริญพระพุทธมนต์ ในวันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2565  (ดู 273)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :