องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

แจ้งเรื่องการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยอัลตร้าซาวด์


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: แจ้งเรื่องการตรวจคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยอัลตร้าซาวด์

ประชาสัมพันธ์ : เนื่องด้วยโรงพยาบาลสนม จะคัดกรองมะเร็งท่อน้ำดีด้วยอัลตร้าซาวด์ให้กับกลุ่มเป้าหมายตำบลหนองอียอ ในวันที่ 13-17 มีนาคม 2566 ท่านใดที่สนใจ สามารถแจ้งชื่อและระบุวันที่ต้องการตรวจ ได้ที่ รพ.สต.หนองอียอ..
โพสโดย : พิชญาภา   วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2566   View : 15
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565  (ดู 76)
ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม  (ดู 62)
ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565  (ดู 86)
รับลงทะเบียนสุนัขและแมว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ  (ดู 82)
แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  (ดู 72)
สายด่วน ....อุบัติเหตุฉุกเฉิน/เหตุเพลิงไหม้  (ดู 93)
ขอเชิญร่วมทำบุญองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ พิธีการตั้งศาลพระภูมิและเจริญพระพุทธมนต์ ในวันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2565  (ดู 73)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :