องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการจำหน่ายพัสดุ โดยการแปรสภาพหรือทำลาย


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการจำหน่ายพัสดุ โดยการแปรสภาพหรือทำลาย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ
เรื่อง  หลักเกณฑ์และวิธีการจำหน่ายพัสดุ โดยการแปรสภาพหรือทำลาย
เปิดไฟล์
โพสโดย : พิชญาภา   วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2566   View : 11
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ ยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565  (ดู 76)
ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม  (ดู 62)
ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2565  (ดู 86)
รับลงทะเบียนสุนัขและแมว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ  (ดู 82)
แต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  (ดู 72)
สายด่วน ....อุบัติเหตุฉุกเฉิน/เหตุเพลิงไหม้  (ดู 93)
ขอเชิญร่วมทำบุญองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ พิธีการตั้งศาลพระภูมิและเจริญพระพุทธมนต์ ในวันศุกร์ ที่ 29 เมษายน 2565  (ดู 73)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :