องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ หลักสูตร การทำปลาส้ม


ออนไลน์ : 17

Gallery :: โครงการสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ หลักสูตร การทำปลาส้ม
วันที่ 15 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ได้ดำเนินการจัดโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หลักสูตร การทำปลาส้ม  ณ โดมอเนกประสงค์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ โดยมีตัวแทนประชาชนจากทุกหมู่บ้านเข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 110 คน
วันที่ : 15 กันยายน 2565   View : 383