องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

เข้าร่วมขบวนแห่และพิธีเปิดเทศกาลสนมเมืองดอกจาน ประสานใจไหว้ปู่ตา ประจำปี พ.ศ.2567


ออนไลน์ : 8

Gallery :: เข้าร่วมขบวนแห่และพิธีเปิดเทศกาลสนมเมืองดอกจาน ประสานใจไหว้ปู่ตา ประจำปี พ.ศ.2567
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ เข้าร่วมขบวนแห่งานเทศกาลสนมเมืองดอกจาน ประสานใจไหว้ปู่ตา โดยประกอบด้วย ขบวนนางรำจำนวน 50 คน ขบวนคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานเจ้าหน้าที่ ผู้นำท้องที่ตำบลหนองอียอ ขบวนรณรงค์การคัดแยก และใช้ประโยชน์จากขยะรีไซเคิล ขบวนรถแสดงนวัตวิถีตำบลหนองอียอ บริเวณหน้าวัดธาตุ ถึงสนามหน้าที่ว่าการอำเภอสนม และแสดงในพิธีเปิดงานเทศกาลสนมเมืองดอกจาน ประสานใจไหว้ปู่ตา และงานกาชาด ประจำปี พ.ศ.2567 โดยนายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจัดหวัดสุรินทร์ มาเป็นประธานในพิธี
วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567   View : 158