องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

เข้าร่วมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง/หมอลำพร้อมหางเครื่อง


ออนไลน์ : 17

Gallery :: เข้าร่วมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง/หมอลำพร้อมหางเครื่อง
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ได้เข้าร่วมการประกวดนักร้องเพลงลูกทุ่ง/หมอลำ พร้อมหางเครื่อง เนื่องในงานเทศกาลสนมเมืองดอกจาน ประสานใจไหว้ปู่ตา และงานกาชาด ประจำปี 2567 ของอำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอสนม
วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2567   View : 209