องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

กิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล ซุปเปอร์ฟันรัน Runรักฮักสนม ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2567


ออนไลน์ : 9

Gallery :: กิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล ซุปเปอร์ฟันรัน Runรักฮักสนม ครั้งที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2567
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ร่วมกับ อำเภอสนม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่อำเภอสนม ได้จัดกิจกรรมวิ่งเพื่อการกุศล ซุปเปอร์ฟันรัน Runรักฮักสนม ครั้งที่ 4 เนื่องในงานเทศกาลสนมเมืองดอกจาน ประสานใจไหว้ปู่ตา และงานกาชาด ประจำปี พ.ศ.2567 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และหารายได้เพื่อจัดตั้งกองทุนกีฬาอำเภอสนม โดยได้รับเกียรติจาก นายกิตติ สัตย์ซื่อ ปลัดจังหวัดสุรินทร์ มาเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีประชาชนและนักกีฬาที่รักสุขภาพเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2567   View : 184