องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567


ออนไลน์ : 7

Gallery :: กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
วันที่ 13 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขึ้น ณ โรงเรียนหนองอียอวิทยา โดยมีเด็กๆ ในพื้นที่ และเด็กจากโรงเรียนในเขตตำบลหนองอียอทั้ง 4 โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยความสนุกสนาน
วันที่ : 13 มกราคม 2567   View : 85