องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำลหนองอียอ


ออนไลน์ : 5

Gallery :: โครงการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำลหนองอียอ
มื่อวันที่  6  ตุลาคม  2566 โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองอียอ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งได้เดินทางไปศึกษาดูงานการดำเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโคกตะเคียน ณ เทศบาลตำบลโคกตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ซึงทางโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองอียอ ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี และอบอุ่น  ทั้งนี้ได้รับการถ่ายทอดความรู้ ภูมิปัญญาในการทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิเช่น การทำไม้กวาด ผลิตภัณฑ์จักสาน ดอกไม้จันทน์และเหรียญโปรยทานจากตั๋วล๊อตเตอรี่ พวงกุญแจผ้าไหม ผ้าพิมพ์ลายใบไม้ ไข่เค็มดินจอมปลวก ทองม้วนกรอบอินทรีย์  และการปลูกพืชพักปลอดสารพิษ ให้กับคณะศึกษาดูงานอย่างเต็มที่ เพื่อคณะศึกษาดูงานจะได้นำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ต่อไป สร้างความสัมพันธ์และความประทับแก่หน่วยงานทั้งสองเป็นอย่างยิ่ง .....ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์  ขอขอบพระคุณรงเรียนผู้สูงอายุตำบลโคกตะเคียน และคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลโคกตะเคียน ทุก ๆ ท่านที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี.....
วันที่ : 6 ตุลาคม 2566   View : 259