องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

กิจกรรม เดิน วิ่ง มินิมาราธอน RUN รัก ฮัก สนม ประจำปี 2566


ออนไลน์ : 7

Gallery :: กิจกรรม เดิน วิ่ง มินิมาราธอน RUN รัก ฮัก สนม ประจำปี 2566
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ อบต.หนองอียอ เข้าร่วมกิจกรรม เดิน วิ่ง มินิมาราธอน RUN รัก ฮักสนม เนื่องในงานเทศกาลสนม เมืองดอกจาน ประสานใจ ไหว้ปู่ตา ประจำปี พ.ศ.2566 ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2566   View : 33