องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong I Yo Subdistrict Administrative Organization

โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ร่วมกับโครงการ อบต.หนองอียอสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


ออนไลน์ : 6

Gallery :: โครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ร่วมกับโครงการ อบต.หนองอียอสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2566 นายเอกพล สีบาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ พร้อมด้วยนายสุวัฒน์ ยิ้มดี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมและให้บริการประชาชนตามโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ร่วมกับโครงการ อบต.หนองอียอสัญจร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีนายพิจิตร บุญทัน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เป็นประธานในพิธี ดังนี้
- เวลา 07.00 น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ณ บ้านอาเลา หมู่ที่ 6 ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์
- เวลา 08.00 น. ร่วมพบปะคณะครู นักเรียนหน้าเสาธง ณ โรงเรียนหนองอียอวิทยา ต.หนองอียอ อ.สนม จ.สุรินทร์
- เวลา 08.30 น. ร่วมพิธีเปิดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดสุรินทร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- เวลา 10.00 น. ร่วมพิธีเปิดโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
- เวลา 13.30 น. ร่วมพีธีมอบบ้านตามโครงการเหล่ากาชาดห่วงใย สร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติฯ ณ ตำบลแคน
วันที่ : 20 มกราคม 2566   View : 31