องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ

Nong Eyor Subdistrict Administrative Organization

งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2565


ออนไลน์ : 5

Gallery :: งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2565
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองอียอ ได้จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2565 ขึ้น เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 ณ บริเวณวัดสว่างหนองอียอ บ้านหนองอียอ หมู่ที่ 11 ตำบลหนองอียอ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์ โดยภายในงานมีกิจกรรมการประกวดกระทงใหญ่ การประกวดนางนพมาศ และชมการแสดงของศิลปินบนเวที ซึ่งผลการประกวดกระทงใหญ่ ลำดับที่ 1 ได้แก่ บ้านนางแคบ หมู่ที่ 7  ลำดับที่ 2 ได้แก่ บ้านหนองอียอ หมู่ที่ 1 และลำดับที่ 3 ได้แก่ บ้านหนองตาดวัฒนา หมู่ที่ 10 ส่วนผลการประกวดนางนพมาศ ลำดับที่ 1 ได้แก่ บ้านหัวเสือ หมู่ที่ 5 ลำดับที่ 2 ได้แก่ บ้านบุผาง หมู่ที่ 3 ลำดับที่ 3 ได้แก่ บ้านหนองอียอ หมู่ที่ 11 ลำดับที่ 4 ได้แก่ บ้านหนองอียอ หมู่ที่ 1 และลำดับที่ 5 ได้แก่ บ้านสำโรง หมู่ที่ 8
วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2565   View : 250